เรื่องราวพระพาหิยะ โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช


คลิกดาวโหลดภาพขนาดใหญ่ได้ที่นี่ค่ะ

“…อย่างในศาสนาพระโคดมเรานี้
พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเรานี้
พระพาหิยะเร็วที่สุด
เป็นแชมป์ในด้านความเร็ว
ตรัสรู้เร็วกว่าเพื่อนเลย
ใครๆก็อยากเป็นพระพาหิยะ
ถ้ารู้ประวัติพระพาหิยะคงไม่อยากเป็นหรอก
พระพาหิยะ ก่อนจะมาเป็นพระพาหิยะนี้
เกิดสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อน
ตอนปลายๆศาสนาพระพุทธเจ้าองค์ก่อน
ศาสนากำลังเสื่อมสุดขีดแล้ว
พระพาหิยะอยู่กับพวกในวัดป่า
อยู่กับเพื่อนพระด้วยกัน
เห็นว่าไม่มีใครปฏิบัติเลย
ก็เลยชวนกันไปปฎิบัติ ๔ – ๕ องค์นี้ไปด้วยกัน
ขึ้นเขาเลย เอาบันไดพาด ทำไม้ไผ่พาดขึ้นภูเขา
พอขึ้นถึงยอดเขาแล้วถีบไม้ไผ่ทิ้งเลย
ถ้าไม่บรรลุยอมตาย
เพื่อนองค์หนึ่ง สององค์ บรรลุพระอรหันต์ไป
องค์หนึ่งเป็นพระอนาคาฯ เป็นพรหมสุทธาวาส
พระพาหิยะไม่ได้อะไรเลย ตายลูกเดียวเลย ตาย
เพราะฉะนั้นทำจนตัวตายมาแล้ว
พอชาตินี้ พอได้ยินพระพุทธเจ้าสอน
นิดเดียวนะ ขาดเลย
พระพุทธเจ้าสอน “ดูกร พาหิยะ
เมื่อท่านเห็น จงเป็นสักว่าเห็น
เมื่อได้ยินจงเป็นสักว่าได้ยิน
เมื่อทราบจงเป็นสักว่าทราบ
เมื่อรู้แจ้งจงเป็นสักว่ารู้แจ้ง
ในการณ์ใดที่ท่านเมื่อเห็นก็สักว่าเห็น
เมื่อได้ยินก็สักว่าได้ยิน เมื่อทราบสักว่าทราบ
เมื่อรู้แจ้งสักว่ารู้แจ้ง
ในการณ์นั้นท่านย่อมไม่มี
ท่านไม่มีในปัจจุบัน
ท่านไม่มีในอดีต
ท่านไม่มีในอนาคต
นี่แหละเป็นที่สุดแห่งทุกข์”
ท่านฟังแค่นี้ท่านบรรลุแล้ว จบ
แต่ก่อนจะจบน่ะ ทุลักทุเลนะ ลำบาก
เพราะฉะนั้นพวกเรายอมลำบากเสียวันนี้
ไม่ได้ลำบากมากนัก
คนที่สนใจศึกษาธรรมะนะ
อุตส่าห์ทนขับรถมาฟังหลวงพ่อไกลขนาดนี้
คนที่ไม่มีบารมี ไม่เคยศึกษาอบรม
ไม่เคยศึกษาปฏิบัติอะไร
มันไม่สนใจจะมาขนาดนี้หรอก
เพราะฉะนั้นพวกเรา ฐานเดิมพวกเราก็มี
งั้นทำต่อไป อย่าท้อถอยนะ
ต้องทำ ถึงอย่างไรก็ต้องทำ
ไม่ทำต้องจมน้ำตาย ตายแล้วตายอีก…”
อ่านเรื่องราวพระพาหิยะ ได้ที่นี่คะ
http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=33.1&i=126

พาหิยสูตร อ่านได้ที่นี่คะ
http://www.84000.org/tipitaka/pitaka2/v.php?B=25&A=1607&Z=1698&pagebreak=0

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
แสดงธรรมที่สำนักสงฆ์สวนสันติธรรม
เมื่อ วันเสาร์ที่ ๙ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๔๘ หลังฉันเช้า
http://www.dhammada.net/2012/07/01/15655/

เว็บไซต์พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชโช
http://www.dhamma.com

Advertisements