พระเวสสันดร ความหมายจริงๆ ของการสละลูก – พระครูเกษมธรรมทัต

“…บางคนก็ว่า เอ้อ ทำไมพระองค์สละลูก
มองเหมือนกับว่าเห็นแก่ตัวเพื่อจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า
จริงๆแล้วพระองค์ไม่ได้มองแค่เฉพาะพระองค์
แต่มองส่วนรวม มองกว้าง มองอนาคตการณ์ไกล
มองถึงจะช่วยแม้แต่กัณหาชาลี ทุกคนหนะ
แล้วก็ช่วยได้จริงๆ
พอตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็มาช่วยได้หมด
ชาลีก็มาเกิดเป็นโอรส เป็นราหุล
ตอนหลังก็ได้บวชสำเร็จเป็นพระอรหันต์
กัณหาก็เป็นนางอุบลวรรณา
ก็ได้บวชเป็นภิกษุณี แล้วก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์
รวมทั้งพระนางมัทรี ชายา ที่ได้สละ
มีเทวดาปลอมตัวมาขอ.. ให้
ก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์หมด
คนที่ร่วมสร้างบารมีกับพระพุทธเจ้าไว้
ที่เค้าเป็นไม้เป็นมือสละ
ก็ล้วนแต่สำเร็จไปหมด
งั้นถ้าหากว่าไม่
ไม่ยอมเสียสละกัน
ก็จะต้องจมอยู่ในวัฏสงสาร
ไม่สามารถจะพ้นทุกข์
เวียนว่ายตายเกิดทุกข์ทรมาน
เพราะฉะนั้น ต้องยอมสละความสุขส่วนตน
เพื่อขึ้นจากหลุม พอขึ้นมาได้เนี่ย
เหมือนขึ้นจากหล่มมาได้
ก็สามารถจะฉุดคนอื่นให้ขึ้นได้…”
พระธรรมเทศนาโดย พระครูเกษมธรรมทัต (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี)
วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จากไฟล์เสียง “สั่งสมพละ 5 เพื่อมรรคผลนิพพาน” (นาทีที่ 13.45)
สามารถดาวโหลดไฟล์เสียงพระธรรมเทศนานี้ได้ที่นี่
http://www.ybat.org/v4/search_media_1.asp?idsend=8

หรือดูผ่าน youtube ได้ที่นี่
http://www.youtube.com/watch?v=eF0Gxsl2WJU&list=PL882001A1C1F0BC30&index=5

และสามารถดาวโหลดไฟล์เสียง mp3 หนังสือ pdf
ของหลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี เพิ่มเติมได้ที่นี่
https://dhammaway.wordpress.com/2012/03/27/all-about-paj-surasak/

Advertisements