(การ์ดคำสอน) พระครูเกษมธรรมทัต – ความทุกข์สอนให้เรามีปัญญา

“…อะไรที่มันยากลำบากมาก
เราก็ต้องสู้ ต้องอดทน ต้องพากเพียร

คนเราที่จะประสบความสำเร็จ
มันต้องผ่านความทุกข์ยาก

ความทุกข์มันจะสอนให้เรามีปัญญา
ถ้าไม่มีทุกข์ไฉนเลยจะเกิดปัญญา
ถ้าไม่มีปัญหาไฉนเลยจะเกิดบารมี…”

พระครูเกษมธรรมทัต (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี)
เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จากไฟล์เสียงพระธรรมเทศนาเรื่อง “สั่งสมพละ 5 เพื่อมรรคผลนิพพาน”
สามารถดาวโหลดไฟล์เสียงเต็มๆมาฟ้งได้ที่นี่
http://www.ybat.org/v4/search_media_1.asp?idsend=8

Advertisements