ถ้าไม่ยอมรับความจริง แล้วเมื่อไหร่จะยอมรับความจริงได้ – อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

“…แทนที่จะดูมันให้เห็นความจริง กลับกลายเป็นพยามจะให้มันสุขตลอด พยามจะให้มันสงบตลอด แล้วพอสงบได้ก็ดีใจเหลือเกินว่านี่นะ เราเนี่ยปฏิบัติธรรมะได้ดีเหลือเกินความสงบไม่เสื่อมเลย
แต่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกอย่างนั้น ถ้ามันสงบแล้วเสื่อมไปไม่เป็นไร แต่ปัญญาอย่าเสื่อมก็แล้วกัน
แต่เรานี่ อันอื่นไม่เสื่อมปัญญาเสื่อมอย่างเดียวเท่านั้น “โอ๋ยยย สงบนี่ไม่เสื่อมเลยอาจารย์…”
ปัญญาเสื่อมแล้ว สงบมันเที่ยงที่ไหนละ มันมีปัญญาที่ไหน มันนิ่งอยู่นั่นแล้วจะเกิดปัญญาเห็นความจริงได้ยังไงไปมัวแต่บังคับมันอยู่นั่นหนะ
มัวแต่ทำสิ่งที่มันไม่เที่ยงให้มันเที่ยงอยู่ มัวแต่ทำสิ่งที่มันบังคับไม่ได้ให้มันบังคับได้อยู่ แล้วเมื่อไหร่จะเห็นความจริงแล้วเมื่อไหร่จะยอมรับความจริงได้…”
อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

เป็นธรรมบรรยายในระหว่างการเดินทางเพื่อกราบนมัสการสังเวชนียสถาน ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล
เรื่อง “ญาณหยั่งรู้อริยสัจ” (ประมาณนาทีที่ 00:41:07)

ดาวโหลดฟังเสียงนี้
ญาณหยั่งรู้อริยสัจ mp3

เว็บไซต์อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง