(การ์ดเตือนใจ) สิ่งสุดท้ายที่อยากมอง คืออะไร

English version, Click here


ถ้าจะต้องสูญเสียดวงตาไป
สิ่งสุดท้ายที่อยากมองคืออะไร
Advertisements