จิตพระอรหันต์เป็นเช่นไร – พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชโช

“…เราเห็นไหม จิตกับอารมณ์มันเกาะเข้าไปด้วยกัน
ถ้าไม่ใช่พระอรหันต์นะ เวลาจิตเสวยอารมณ์ “เกาะ”
แต่ถ้าพระอรหันต์นะ สักแต่ว่าเสวยไปงั้นแหละ
สักแต่มีอารมณ์นะ จิตกับอารมณ์ไม่กระทบกันนะ
แต่ไม่ได้แยกกัน ไม่ได้แยกชั้นนะ
จิตอยู่นี่ อารมณ์อยู่นี่
พวกเราเวลาจิตกับอารมณ์แยกกัน
รู้สึกไหม จิตเป็นสองชั้น
ของพระอรหันต์ไม่ได้แยกชั้นนะ
แต่ไม่กระทบกัน
เหมือนอากาศ ในอากาศนี่มีคลื่นวิทยุอยู่
อยู่ด้วยกันตรงนี้นะ แต่มันไม่กระทบกัน
มีแสงสว่างผ่านมาในอากาศใช่ไหม มันไม่กระทบกัน
มันอยู่ด้วยกันแหละ แต่มันไม่กระทบกัน
ท่านเลยเทียบบอก เหมือนลิ้นงูอยู่ในปากงู
ลิ้นงูก็อยู่ในปาก อยู่ด้วยกัน แต่ไม่กระทบกัน
เหมือนดอกบัวอยู่ในน้ำ ไม่เปียกน้ำ
เหมือนดอกบัวอยู่พ้นน้ำ เลยออกมาจากน้ำไหม
ไม่ได้อยู่ออกจากน้ำ ก็อยู่กับน้ำนั่นแหละ
แต่ดอกบัวไม่เปียกน้ำ
จิตที่มันฝึกดีแล้วนะ มันแยกออกจากอารมณ์นะ
มันไม่ได้แยกอย่างที่เรานึก แบบเป็นชั้นๆ ไม่ใช่
ไม่ได้แยกแบบน้ำกับน้ำมัน มันรวมอยู่ด้วยกันนะ
เหมือนออกซิเจนที่รวมอยู่ในน้ำ
อยู่ด้วยกันอย่างนั้นหนะ ไม่กระทบกันหรอก
แต่สำหรับพวกเรา ถ้าไม่ถึงขีดสุดนะ
จิตเข้าไปเกาะบ้าง จิตแยกออกมา
ถ้าแยกก็แยกแบบขนมชั้นหนะ แยกเป็นชั้นๆ
แยกได้หลายชั้นด้วยนะ ถ้าหยาบมากก็ต่ำมาก
รู้สึกไหม หนักๆ โสโครก
พอประณีตขึ้นนะ โอ้ยชั้นมันสูงขึ้นนะ
มันเลื่อนชั้นได้นะ มันเลื่อนได้ทั้งหมดหนะ ๓๑ ชั้น
ขนมชั้นนี่ใหญ่นะ
แต่เราไม่ต้องเรียนมากขนาดนั้นหนะ
เราดูของจริงเข้าไป
ดูของจริง เรียนรู้ความจริงเข้าไปเรื่อย
สุดท้ายจะเห็น มีแต่สภาวะ
จะมีกี่ชั้นมันก็แค่สภาวะ
ก็แค่รูปกับนาม…”

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
พระธรรมเทศนา ณ สำนักสงฆ์ สวนสันติธรรม
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2554 (นาทีที่ 20.23)

ดาวโหลดไฟล์เสียงเต็มๆได้ที่นี่
http://media.dhamma.com/pramote/cd/041/mp3/540826.mp3

สามารถศึกษาธรรมะเพิ่มเติมได้ที่
http://www.dhamma.com
และ http://dhammada.net

Advertisements