ปัญญาบารมี (บารมี ๑๐ ประการ) – พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี

“…จากนั้นสุเมธดาบสได้พิจารณา
ถึงบารมีข้อที่ ๔ คือ ปัญญาบารมี
ท่านได้อุปมาดั่งพระภิกษุที่เข้าไปบิณฑบาตมา
เพื่อยังอัตภาพจากเคหะบ้านเรือนต่าง ๆ
ไม่ว่าจะตระกูลสูงหรือต่ำก็ตาม
เราจงแสวงหาความรู้กับบุคคลผู้มีปัญญา
โดยไม่เลือกตลอดกาลทั้งปวงคือ
พยายามแสวงหาบัณฑิต
แล้วสอบถามข้อธรรมจากบัณฑิต
เรียนรู้กับผู้มีความรู้ทุกเมื่อตลอดกาล
เมื่อทำได้ดังนี้จะเป็นผู้ที่มีปัญญาบารมีเต็มเปี่ยม
สามารถสำเร็จพระโพธิญาณได้…”

เนื้อหาข้อความตัดทอนมาจากหนังสือ “บนวิถีแห่งธรรม”
เรื่อง “บารมี ๑๐ ทัศ วิถีโพธิสัตว์”

โดยพระครูเกษมธรรมทัต (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี)
เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านออนไลน์บทความฉบับเต็ม ได้ที่นี่คะ
https://dhammaway.wordpress.com/2012/03/05/bodhisattva/
เป็นหนังสือที่มีจำหน่ายอยู่ที่เว็บไซต์ซีเอ็ดด้วยนะคะ ที่นี่คะ
http://www.se-ed.com/eShop/Products/Detail.aspx?No=9786167149042
Advertisements