สัจจบารมี (บารมี ๑๐ ประการ) – พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี


“…บารมีข้อที่ ๗ คือ สัจจบารมี ความสัจจริง
ท่านอุปมาดั่งดาวประกายพฤกษ์
จะเที่ยงตรงเสมอ ไม่โคจรออกนอกวิถี
ไม่ว่าฤดูฝน ฤดูหนาว หรือฤดูใด ๆ ก็ตาม
ดาวเหล่านี้ก็จะอยู่ในทางโคจรคือ
จงรักษาสัจจะ ไม่ให้เป็นอื่น
พูดอย่างไรก็จงทำตามวาจาที่พูดไว้นั้น…”

เนื้อหาข้อความตัดทอนมาจากหนังสือ “บนวิถีแห่งธรรม”
เรื่อง “บารมี ๑๐ ทัศ วิถีโพธิสัตว์”

โดยพระครูเกษมธรรมทัต (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี)
เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านออนไลน์บทความฉบับเต็ม ได้ที่นี่คะ
https://dhammaway.wordpress.com/2012/03/05/bodhisattva/
เป็นหนังสือที่มีจำหน่ายอยู่ที่เว็บไซต์ซีเอ็ดด้วยนะคะ ที่นี่คะ
http://www.se-ed.com/eShop/Products/Detail.aspx?No=9786167149042
ภาพต้นฉบับจาก http://www.watmahaeyong.net
Advertisements