เนกขัมมบารมี (บารมี ๑๐ ประการ) – พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี

“…บารมีข้อที่ ๓ ที่ต้องบำเพ็ญต่อไปคือ
เนกขัมมบารมี
การออกจากกาม
การออกจากการครองเรือน

ท่านสุเมธดาบสได้อุปมาบารมีข้อนี้
เหมือนดั่งคนที่อยู่ในเรือนจำ
ย่อมจะได้รับทุกข์ทรมาน
ไม่มีความยินดีในเรือนจำนั้นเลย
มีแต่จะหาช่องทางให้หลุดพ้นไป ข้อนี้ฉันใด
เราจะบำเพ็ญบารมีโดยเห็นภพทั้งหลายดุจดังเรือนจำ
จงมุ่งหน้าที่จะแสวงหาการออกจากภพ
เราเปรียบดังนักโทษในเรือนจำ
ที่ต้องพยายามหาทางออกจากคุก

การจะบำเพ็ญเนกขัมมบารมี
จะต้องเห็นโทษเห็นภัย
ของการอยู่ในภพ อยู่ในการครองเรือน
ซึ่งมักต้องเสียใจกับความผิดหวัง
หรือความพลัดพราก
ยิ่งเรามีอุปาทานกับสิ่งใด
เราก็ต้องทุกข์กับสิ่งนั้นมาก
มีลูกก็ทุกข์เพราะลูก
มีสามี/ภรรยาก็ทุกข์เพราะสามี/ภรรยา
มีบ้านมีทรัพย์สมบัติ
ก็ทุกข์เพราะบ้านเพราะทรัพย์สมบัติ
หากบุคคลไม่ปรารถนาที่จะทุกข์
ก็จงออกจากกาม ออกจากการครองเรือน…”

ข้อความตรงนี้ตัดทอนมาเรื่อง “บารมี ๑๐ ทัศ วิถีโพธิสัตว์ นะคะ !
แนะนำให้เข้าไปอ่านออนไลน์บทความฉบับเต็ม
ที่นี่ด้วยนะ จะได้เข้าใจทั้งหมด
https://dhammaway.wordpress.com/2012/03/05/bodhisattva/

เนื้อหาตัดทอนมาจากหนังสือ “บนวิถีแห่งธรรม”
โดยพระครูเกษมธรรมทัต (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี)
เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เป็นหนังสือที่มีจำหน่ายอยู่ที่เว็บไซต์ซีเอ็ดด้วยนะคะ ที่นี่คะ
http://www.se-ed.com/eShop/Products/Detail.aspx?No=9786167149042