ขันติบารมี (บารมี ๑๐ ประการ) – พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี

“…บารมีข้อที่ ๖ คือ ขันติบารมี ความอดทน
ท่านอุปมาดั่งแผ่นดิน
ที่จะสามารถรองรับทุกสิ่งที่เขาเทลงไป
ไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นจะดีหรือไม่ดีอย่างไร
แผ่นดินก็ไม่ว่าอะไร อดทนได้เสมอ
คือจะมีความอดทนอดกลั้นได้เสมอ
กับสิ่งกระทบที่มายั่วยวนใจ
ทั้งนินทาหรือสรรเสริญ
อดทนต่อการยกย่องและ
การเหยียดหยามของชนทั้งหลาย
จิตไม่ฟูไม่แฟบ
มีจิตที่หนักแน่นดั่งแผ่นดิน…”

เนื้อหาข้อความตัดทอนมาจากหนังสือ “บนวิถีแห่งธรรม”
เรื่อง “บารมี ๑๐ ทัศ วิถีโพธิสัตว์”

โดยพระครูเกษมธรรมทัต (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี)
เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านออนไลน์บทความฉบับเต็ม ได้ที่นี่คะ
https://dhammaway.wordpress.com/2012/03/05/bodhisattva/
เป็นหนังสือที่มีจำหน่ายอยู่ที่เว็บไซต์ซีเอ็ดด้วยนะคะ ที่นี่คะ
http://www.se-ed.com/eShop/Products/Detail.aspx?No=9786167149042
Advertisements