เมตตาบารมี (บารมี ๑๐ ประการ) – พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี

“…บารมีข้อที่ ๙ คือ เมตตาบารมี
ท่านอุปมาเหมือนกับฝนที่ตกลงมา
ฝนตกแล้วย่อมไหลและแผ่ความเย็นไปทั่ว ไม่เลือกที่
เหมือนดังการแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลาย
ไม่ว่าคนดี คนชั่ว คนที่เป็นศัตรูหรือเป็นมิตร
คนที่ให้ประโยชน์เกื้อกูลหรือคนที่ไม่เกื้อกูล
คือ แผ่เมตตาความปรารถนาดีไปทั่วเสมอกัน
อย่างนี้จึงจะเป็นเมตตาบารมี…”

เนื้อหาข้อความตัดทอนมาจากหนังสือ “บนวิถีแห่งธรรม”
เรื่อง “บารมี ๑๐ ทัศ วิถีโพธิสัตว์”

โดยพระครูเกษมธรรมทัต (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี)
เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านออนไลน์บทความฉบับเต็ม ได้ที่นี่คะ
https://dhammaway.wordpress.com/2012/03/05/bodhisattva/
เป็นหนังสือที่มีจำหน่ายอยู่ที่เว็บไซต์ซีเอ็ดด้วยนะคะ ที่นี่คะ
http://www.se-ed.com/eShop/Products/Detail.aspx?No=9786167149042
Advertisements