ทานบารมี (บารมี ๑๐ ประการ) – พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี

“…ในเวลาต่อมา สุเมธดาบสได้ใคร่ครวญ
ถึงการสร้างบารมีของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์
ที่ต้องบำเพ็ญคือ “ทศบารมี” หรือบารมี ๑๐ ประการ

ซึ่งบารมีข้อที่ ๑ ก็คือ ทานบารมี

ท่านสุเมธดาบสได้ใคร่ครวญกับตนเองว่า
ท่านจะต้องทรงบำเพ็ญทานบารมีดั่งการคว่ำหม้อน้ำ
คือท่านจะให้ได้หมดทุกสิ่งทุกอย่าง
แบบไม่ให้มีสิ่งใดหลงเหลืออยู่แก่คนทุกชนชั้น
ดุจดังหม้อน้ำที่มีปากคว่ำลง
นี่คือลักษณะของพระโพธิสัตว์…”

เนื้อหาข้อความตัดทอนมาจากหนังสือ “บนวิถีแห่งธรรม”
เรื่อง “บารมี ๑๐ ทัศ วิถีโพธิสัตว์”

โดยพระครูเกษมธรรมทัต (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี)
เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านออนไลน์บทความฉบับเต็ม ได้ที่นี่คะ
https://dhammaway.wordpress.com/2012/03/05/bodhisattva/
เป็นหนังสือที่มีจำหน่ายอยู่ที่เว็บไซต์ซีเอ็ดด้วยนะคะ ที่นี่คะ
http://www.se-ed.com/eShop/Products/Detail.aspx?No=9786167149042
Advertisements