อุเบกขาบารมี (บารมี ๑๐ ประการ) – พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี

“…บารมีข้อสุดท้าย ข้อที่ ๑๐
คือ อุเบกขาบารมี ความวางเฉย
ท่านอุปมาเหมือนกับแผ่นดินอีกเหมือนกัน
แผ่นดินที่มันมีความวางเฉย
ต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่ทิ้งลงไป
ไม่ได้ไปยินดียินร้ายด้วย
เราจงเป็นผู้มั่นคงดุจตราชู
ทั้งในสุขและทุกข์ ในกาลทุกเมื่อ

อุเบกขานี่ยากกว่าข้ออื่น ๆ
เพราะบางทีเราอุเบกขาไม่ลง
ต่อคนชั่วใช่ไหม อย่างเช่น
เราอดไม่ได้ที่จะตำหนิติเตียนคนชั่ว
ส่วนการที่ไม่ไปกล่าวร้ายหรือนินทาคนดี
นี่ทำง่ายกว่าใช่ไหม
เมื่อเรารู้ว่าใครไม่ดีเราก็อดไม่ได้
ที่จะพูดถึงความไม่ดีของเขา

แต่บุคคลที่มีอุเบกขานี่
ท่านจะหลีกเลี่ยงหมด

แม้จะรู้แน่นอนว่าเขาไม่ดีจริง ๆ
และหากมีใครมาพูดนำขึ้นก่อน
ก็จะไม่พูดวิจารณ์ต่อไปกับเขาด้วย …”

เนื้อหาข้อความตัดทอนมาจากหนังสือ “บนวิถีแห่งธรรม”
เรื่อง “บารมี ๑๐ ทัศ วิถีโพธิสัตว์”

โดยพระครูเกษมธรรมทัต (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี)
เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านออนไลน์บทความฉบับเต็ม ได้ที่นี่คะ
https://dhammaway.wordpress.com/2012/03/05/bodhisattva/
เป็นหนังสือที่มีจำหน่ายอยู่ที่เว็บไซต์ซีเอ็ดด้วยนะคะ ที่นี่คะ
http://www.se-ed.com/eShop/Products/Detail.aspx?No=9786167149042
Advertisements