(การ์ดคำสอน) คนเราลองตั้งใจแล้วทำให้ได้นะ


คลิกดูภาพขนาดใหญ่ได้

“…คนเราลองตั้งใจแล้วทำให้ได้ เป็นบารมีนะเรียกอธิษฐานบารมี…”
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
ฟังธรรมเทศนาฉบับเต็ม mp3
สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๓๘
25 ธันวาคม 2553(B)

สามารถศึกษาธรรมะเพิ่มเติมได้ที่
http://www.dhamma.com
และ http://dhammada.net