ต่างหนทาง สู่จุดหมายเดียวกัน – หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

“…ครูบาอาจารย์เคยสอนนะ
บอกคนหลายคนกินน้ำบ่อเดียว
เดินทางเดียวไม่เหยียบรอยกัน
ทางใครทางมันนะ
แต่ไปสู่จุดหมายปลายทางอันเดียวกัน
คือความบริสุทธ์หลุดพ้นเพราะมีปัญญาอันยิ่ง
จึงเห็นความจริงของรูปนามว่ามันเป็นทุกข์จริงๆก็วาง
เพราะงั้นเราเลือกอารมณ์กรรมฐานที่เราถนัด
คนอื่นใช้อารมณ์ที่แตกต่างจากเรา ก็อย่าไปว่าเขา
อารมณ์อย่างอื่น ก็เหมาะกับเขา
อารมณ์อย่างของเรา ก็เหมาะอย่างของเรา
เลียนแบบกันไม่ได้…”
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
เทศน์ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
วันที่ 30 พฤษภาคม 2554 (นาทีที่ 23.57)
http://www.dhamma.com/

ดาวโหลดฟังคลิปเสียงนี้ฉบับเต็มได้ที่นี่ค่ะ
http://media.dhamma.com/pramote/other/mp3/540530.mp3
หรือดาวโหลดได้จากที่นี่อีกทางนึงค่ะ
http://www.jittasikka.com/pramote/etc/2554-05-30.mp3

Advertisements