อธิษฐานบารมี (บารมี ๑๐ ประการ) – พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี

“…บารมีข้อที่ ๘ คือ อธิษฐานบารมี ความตั้งใจไว้มั่น
การมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะไปให้ถึงเป้าหมาย
คือ การจะทำสิ่งใดก็ต้องมีเป้าหมาย
มีจุดยืนที่จะเดินไป ไม่โลเล
อุปมาเหมือนดังภูผาที่ไม่หวั่นไหว
ตั้งมั่นไม่เคลื่อนที่แม้จะมีลมพัดแรง
ขนาดไหนก็ทรงตัวอยู่กับที่ได้
ท่านจะทำสิ่งใดจงเป็นไปเพื่อสิ่งที่มุ่งหวัง

คนเราที่เกิดมาแล้วนี่
มันต้องมีเป้าหมายของชีวิต
ว่าเราจะทำอะไร เพื่ออะไร
ไม่ใช่อยู่ไปลอย ๆ
โดยไม่รู้ว่าจะไปทางไหน อย่างไร


ต้องมีเป้าหมาย
ที่เราทำอยู่นี่เรามีเป้าหมายอะไร
บางคนก็ว่าฉันจะหาเงิน
เพื่อรวย ๆ เพื่อลูกเพื่อหลาน
บางคนก็มุ่งสู่เกียรติยศชื่อเสียง
มีลาภ ยศ สรรเสริญ เป็นเป้าหมายของชีวิต
คนทั่วไปมักคิดกันเช่นนี้
เราควรคิดพิจารณาเหล่านี้
มันพาให้เราพ้นไปจากทุกข์ได้ไหม
ความโศก ความเสียใจ
ความพลัดพรากที่จะต้องเกิดขึ้น
ความแก่ ความเจ็บ ความตาย
ที่รอเราอยู่ เราจะพ้นได้ไหม

เราควรพิจารณาทบทวนให้ดี
ถึงเป้าหมายในชีวิตของเรา
เราจะเดินไปทางไหน สู่จุดหมายอะไร
ถ้าเราไม่มุ่งสู่การหมดกิเลส
มันก็ไม่หมดปัญหา ไม่พ้นจากทุกข์
ถ้าเราไม่มุ่งสู่การชำระจิตให้บริสุทธิ์แล้ว
ก็คงจะตั้งเป้าหมายผิด
เพราะว่าจะวกวนอยู่ในความทุกข์
เป้าหมายก็ยังไม่รู้ จึงยังห่างไกล
เราจะแสวงหาอะไรก็แล้วแต่
ควรหาเพื่อเป็นปัจจัยสู่ความดับทุกข์
สู่ความสิ้นกิเลสให้ได้
ทุก ๆ สิ่งจะต้องโน้มไปสู่จุดนั้น
ไม่วันใดก็วันหนึ่ง

เมื่อเรามีเป้าหมายของเราแล้ว
เราก็ตั้งจิตอธิษฐานว่า
เราจะต้องทำทุกสิ่งทุกอย่าง
ไปสู่การชำระจิตใจของเราให้สะอาด
ให้สิ้นกิเลส เพื่อความพ้นทุกข์
แล้วก็เพียรพยายามไป…”

เนื้อหาข้อความตัดทอนมาจากหนังสือ “บนวิถีแห่งธรรม”
เรื่อง “บารมี ๑๐ ทัศ วิถีโพธิสัตว์”

โดยพระครูเกษมธรรมทัต (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี)
เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านออนไลน์บทความฉบับเต็ม ได้ที่นี่คะ
https://dhammaway.wordpress.com/2012/03/05/bodhisattva/
เป็นหนังสือที่มีจำหน่ายอยู่ที่เว็บไซต์ซีเอ็ดด้วยนะคะ ที่นี่คะ
http://www.se-ed.com/eShop/Products/Detail.aspx?No=9786167149042
Advertisements