หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช เล่าเรื่องสมัยท่านฝึกภาวนา

คลิปนี้คะ พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช
เล่าเรื่องสมัยก่อน ช่วงที่ท่านกำลังฝึกรู้สึกตัว
ฝึกภาวนาอย่างหนักหน่วง (>”<)
พวกเราน่าฟังเอาไว้มากๆเลยนะคะ
ดาวโหลดได้จากที่นี่
http://media.dhamma.com/pramote/cd/038/mp3/540130A.mp3
วันนั้นเป็นช่วงที่หลวงตามหาบัวท่านสิ้นพอดี
ของวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2554(A)
อยู่ในซีดีสวนสันติธรรม แผ่นที่ 38
เว็บไซต์ พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช
http://www.dhamma.com/
Advertisements