จิตมีกำลังไม่พอ คล้ายๆรู้ แต่ไปเพ่งไว้ – หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

“…ถ้าเราปฏิบัติ ดูจิตดูใจเราทั้งวัน
กำลังเราไม่พอ ใจจะเหมือนรู้ตัวอยู่
ความจริงไม่รู้แล้วนะ จะคล้ายๆรู้แต่ไม่รู้
บางทีก็ไปหลงเพ่งจิต…”
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรมที่สวนโพธิญาณ
หนองตากยา ท่าม่วง กาญจนบุรี
เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๘
CD สวนสันติธรรมแผ่นที่ ๙
http://www.dhamma.com
http://www.dhammada.net/2010/11/16/5594/
Advertisements