สำคัญต้องระลึกรู้ให้ตรงตัวนิวรณ์ – พระครูเกษมธรรมทัต (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี)

“…วิธีแก้นิวรณ์ด้วยวิปัสสนานั้นมีหลักวิธีอยู่ว่า
เมื่อสิ่งใดเกิดขึ้นให้กำหนดรู้สิ่งนั้น
นิวรณ์ใดเกิดขึ้นก็เจริญสติระลึกรู้นิวรณ์อันนั้นที่กำลังปรากฏ
การเข้าไปรู้จะต้องมีท่าทีที่ถูกต้อง
คือรู้อย่างปล่อยวาง วางเฉย รู้อย่างปกติ


มิใช่รู้อย่างเกลียดชังไม่ใช่รู้อย่างผลักไส
ไม่ใช่รู้ด้วยการบังคับ
ไม่ใช่ด้วยการอยากให้มันหายไป
หรืออยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้


จะต้องวางท่าทีที่ถูกต้อง
คือระลึกรู้ด้วยความปล่อยวางด้วยความวางเฉย
ระลึกรู้ด้วยจิตใจที่เป็นกลาง ไม่ยินดี ไม่ยินร้าย
นี่เป็นส่วนสำคัญของผู้ปฏิบัติที่จะต้องรู้ต้องฝึกหัด
รู้การปฏิบัติว่าเจริญสติเข้าไประลึกรู้ตรงไหม ถูกต้องไหม
“ตรง” หมายถึงตรงตัวของนิวรณ์
ของสภาพธรรมนั้น ๆ ที่กำลังปรากฏ


เรียกว่าเข้าไปจรดลักษณะสภาวะของธรรมชาติ
จรดอาการปฏิกิริยาความจริง
ตามธรรมชาติของสิ่งนั้น ตรงตัวถูกต้อง
พร้อมการวางจิตปกติเป็นกลางได้…”

เนื้อหาข้อความ ตัดทอนจากพระธรรมเทศนาเรื่อง
“วิถีสู่ความดับทุกข์” โดยพระครูเกษมธรรมทัต (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรํสี)

ซึ่งอยู่ในครึ่งหลังของหนังสือเรื่อง “ชีวิตนี้เพื่อสิ่งใด” (หน้า ๓๐-๖๙)

อ่านแบบออนไลน์ได้ที่นี่
https://dhammaway.wordpress.com/2012/01/24/way-of-no-sadness/

หรือดาวโหลด pdf ได้ที่นี่
http://www.kanlayanatam.com/Mybookneanam/cheevitnee.pdf

Advertisements