ชาติหน้าเป็นยังไงไม่รู้ รู้แต่ว่าชาตินี้ ตรงนี้ เรามีโอกาสแล้ว

ชาติหน้าเราจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์
ผู้พบพระพุทธศาสนาหรือไม่นั้นไม่รู้
รู้แต่ว่าชาตินี้ ตรงนี้ เราได้มีโอกาสแล้ว
เพราะฉะนั้นเราจะต้อง “หายใจ”
Advertisements