เมื่อถึงขีดสุด ปัญญาจะแจ้ง – พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

“…จิตจะหมุนเวียนอยู่อย่างนั้นเอง
เจริญแล้วเสื่อม เสื่อมแล้วเจริญ วนไปวนมา
ถึงจุดสุดขีดเลย ปัญญามันแจ้งตัวจิตนี้
ตัวจิตนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆ

เป็นตัวทุกข์ล้วนๆเพราะอะไร
เพราะเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้
มันเป็นของที่เจริญแล้วก็เสื่อมไป
แล้วเป็นของที่มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลา

คนไหนถ้าทรงฌานอยู่นะ
เวลาบรรลุพระอรหันต์จะเห็นทุกข์
บรรลุด้วยการเห็นทุกข์ เห็นจิตเป็นทุกข์
ถ้าไม่เห็นจิตเป็นทุกข์จะไม่วาง เพราะอะไร
เพราะจิตมีความสุขมาก เพราะจิตทรงฌาน
เพราะฉะนั้นคนซึ่งสมาธิมากๆเนี่ย
ขั้นสุดท้ายจะไปบรรลุด้วยการเห็นจิตเป็นทุกข์

พวกปัญญามาก เห็นแค่ว่ามันไม่ใช่ตัวเราหรอกนะ
มันทำงานของมันเอง มันไม่ใช่ตัวเรา
แล้วก็ยอมวางแล้ว นี่พวกปัญญามาก
สุดท้ายก็คือปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือจิตไป
คืนกายคืนจิตให้โลก คืนกายคืนจิตให้โลกไป…”

CD: สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๒๖
ธรรมเทศนาเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2551
นาทีที่ 15.39 (ช่วงส่งการบ้าน)
File: http://media.dhamma.com/pramote/cd/026/mp3/510911.mp3
หรือสามารถเข้าไปดาวโหลดได้ทีเว็บไซต์ http://www.dhamma.com/tag/cd26/