ใจไม่ตั้งมั่น อริยมรรคจะไม่เกิด


“…ถ้าตราบใดที่ใจไม่ตั้งมั่น อริยมรรคจะไม่เกิด…”

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
CD: สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๒๖
ธรรมเทศนาเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2551
นาทีที่ 29:24 (ช่วงส่งการบ้าน)
File: http://media.dhamma.com/pramote/cd/026/mp3/510911.mp3
หรือสามารถเข้าไปดาวโหลดได้ทีเว็บไซต์ http://www.dhamma.com
Advertisements