กายนี้มันมีแต่ทุกข์ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ – หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

“…ดูลงไปนะ กายนี้มีแต่ทุกข์ล้วนๆ
ถ้าดูอย่างนี้ได้นะ วันนึงใจปิ้งขึ้นมา
กายนี้ทุกข์ล้วนๆนะ จิตไม่ยึดถือกาย
พอไม่ยึดถือกาย ก็ไม่ยึดถือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย
ก็ไม่ยึดถือในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
จะยึดทำไม มันกระทบลงมานะกายนี้มันมีแต่ทุกข์
ไม่ใช่ว่ากระทบแล้วมันมีสุขอะไร…”

CD: สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๒๖
ธรรมเทศนาเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2551 นาทีที่ 14.14 (ช่วงส่งการบ้าน)
File: http://media.dhamma.com/pramote/cd/026/mp3/510911.mp3
หรือสามารถเข้าไปดาวโหลดได้ทีเว็บไซต์ http://www.dhamma.com