ในสังสารวัฏที่แสนยาวนานนี้ คำสอนเรื่องวิปัสสนาไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆ

“…
ถ้าเราแยกไม่ออกว่าอะไรเป็นสมถะอะไรเป็นวิปัสสนา การภาวนาของเรามันจะตกไปสู่สมถะเป็นส่วนใหญ่ ไม่ค่อยพลิกมาเป็นวิปัสนนาง่ายๆหรอก
เพราะในสังสารวัฏที่ยาวนานนี้ นานๆจะมีพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นสักองค์หนึ่ง ต่อเมื่อมีพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นมา คำสอนเรื่องวิปัสสนากรรมฐานจึงจะเกิดขึ้น ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นมา มีแต่เรื่องสมถะกรรมฐาน สมถะกรรมฐานนี้ไม่เคยหายไปไหนเลยมีอยู่ตลอดแต่วิปัสสนากรรมฐานนี้นานๆเกิดทีหนึ่ง แล้วมักจะเกิดไม่นานด้วย
…”
พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช
ฟังเสียงเทศน์เต็มๆ ได้ที่นี่
(ไฟล์ของวันเสาร์ ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๔)
https://www.dhamma.com/allthaicds/

อ่านเนื้อหาเต็มๆได้ที่นีื
การปฏิบัติภาวนา ต้องจับหลักให้แม่น ว่าเราทำเพื่ออะไร