ในสังสารวัฏที่แสนยาวนานนี้ คำสอนเรื่องวิปัสสนาไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆ

“…
ถ้าเราแยกไม่ออกว่าอะไรเป็นสมถะ อะไรเป็นวิปัสสนา
การภาวนาของเรามันจะตกไปสู่สมถะเป็นส่วนใหญ่
ไม่ค่อยพลิกมาเป็นวิปัสนนาง่ายๆหรอก
เพราะในสังสารวัฏที่ยาวนานนี้
นานๆจะมีพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นสักองค์หนึ่ง
ต่อเมื่อมีพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นมา
คำสอนเรื่องวิปัสสนากรรมฐานจึงจะเกิดขึ้น
ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นมา
มีแต่เรื่องสมถะกรรมฐาน
สมถะกรรมฐานนี้ไม่เคยหายไปไหนเลย มีอยู่ตลอด
แต่วิปัสสนากรรมฐานนี้นานๆเกิดทีหนึ่ง
แล้วมักจะเกิดไม่นานด้วย
…”
พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช
ดาวโหลดไฟล์เสียงเทศน์เต็มๆ ได้ที่นี่
(ไฟล์ของวันเสาร์ ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๔)
http://www.dhamma.com/tag/cd41/

เนื้อหาส่วนหนึ่งจาก
http://dharmamag.com/index.php?option=com_content&view=article&id=595&Itemid=38
หรือเ้ข้าดูได้ที่นี่
https://dhammaway.wordpress.com/2012/01/08/a-reason-of-doing/

Advertisements