สิ่งชั่วคราวเหล่านี้ เรามีชีวิตอยู่เพื่อสิ่งใด – พระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรังสี)

“…ชีวิตของทุกคนต้องพลัดพราก
จากสิ่งอันเป็นที่รักทุกสิ่งทุกอย่าง
ไม่ว่าทรัพย์สมบัติ ยศถาบรรดาศักดิ์
สามีภรรยา ลูกหลานบริวาร
ทุกๆอย่างในชีวิตล้วนเป็นของชั่วคราว

ดังนั้น มีก็มีให้เป็น อย่ามีด้วยความเป็นทุกข์
ทรัพย์สมบัติก็มีไว้เพื่อพอใช้ พออาศัย
ในเมื่อเราเชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมว่ามีจริง
ภพหน้าชาติหน้ามีจริงเช่นนี้
ก็ควรสั่งสมบุญให้สืบต่อไปในภายหน้า

ชีวิตของเราทั้งหลายไม่ได้อยู่แค่ชาตินี้
เราจะมาหลงยึดมั่นถือมั่น
จริงจังอะไรกันนักหนากับสิ่งชั่วคราวเหล่านี้
ชีวิตเป็นของชั่วคราว ต้องเวียนว่ายตายเกิด
เราจึงควรพิจารณาว่าในขณะที่ลมหายใจยังมีอยู่นี้
เราควรมีชีวิตเพื่อสิ่งใด…

เนื้อหาข้อความ ตัดทอนจากหนังสือ พระธรรมเทศนาเรื่อง
“ชีวิตนี้เพื่อสิ่งใด” โดยพระครูเกษมธรรมทัต (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรํสี)

อ่านฉบับเต็ม ได้ที่นี่
https://dhammaway.wordpress.com/2012/01/03/the-reason-of-living/
ดาวโหลด pdf ได้ที่นี่
http://www.kanlayanatam.com/Mybookneanam/cheevitnee.pdf

Advertisements