ความเสื่อมสลาย อะไรคือสาระของชีวิต – พระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรํสี)

“…ร่างกายนี้เป็นของที่ต้องเสื่อมสลาย
และแตกดับในที่สุด มันเป็นของที่ไม่ยั่งยืน
นับวันเราก็จะเสื่อมสู่ความชราภาพ แล้วก็ต้องตายในที่สุด
เราจะยับยั้งไว้ก็ได้เพียงชั่วคราว ระยะสั้น ๆ

คือชีวิตของคนเรามันสั้นนิดเดียว อย่างมากก็ได้แค่ ๑๐๐ ปี
ปัจจุบันก็อยู่ไม่ค่อยถึงกัน แค่อายุ ๖๐ ถึง ๗๐ ปีก็ตาย
จึงควรพิจารณาดูว่าชีวิตที่เหลือของเราทั้งหลาย
จะอยู่ได้อีกนานแค่ไหน และอะไรคือสาระของชีวิต…

เนื้อหาข้อความ ตัดทอนจากหนังสือ พระธรรมเทศนาเรื่อง
“ชีวิตนี้เพื่อสิ่งใด” โดยพระครูเกษมธรรมทัต (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรํสี)

อ่านฉบับเต็ม ได้ที่นี่
https://dhammaway.wordpress.com/2012/01/03/the-reason-of-living/
ดาวโหลด pdf ได้ที่นี่
http://www.kanlayanatam.com/Mybookneanam/cheevitnee.pdf

Advertisements