เราต่างมาเจอกัน เกี่ยวข้องกัน มันเป็นเพียงสมมติ

“…อย่างที่ว่า ตัวเรา สามีหรือภรรยาของเรา ลูกของเราก็เป็นเพียงสมมติเท่านั้นเอง จริง ๆ ก็ไม่ใช่ของเราหรอก ตัวเราก็ยังไม่มี ของ ๆ เราก็จึงไม่มี ต่างคนต่างมา ต่างคนต่างไป

อย่างที่ว่าเป็นตัวเรานี่ ก็ยังต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย ต้องเปลี่ยนแปลง บังคับไม่ได้ในสิ่งที่ว่าเป็นตัวของเรา บุคคลนั้น ๆ เขาก็ต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนเรา เขาก็ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย เขาก็บังคับตัวเขาไม่ได้ เราก็บังคับตัวเราไม่ได้ อย่างเราบังคับตัวเราไม่ได้ แล้วนับประสาอะไรจะไปบังคับคนอื่น

ถ้าเราปฏิบัติธรรมเห็นความจริงของชีวิตก็จะพบว่า ทุกอย่างล้วนเป็นเพียงธรรมชาติ เราต่างมาเจอะกัน เกี่ยวข้องกัน มันเป็นเพียงสมมติ ก็อิงอาศัยกันไปชั่วคราว ในที่สุดก็ต้องจากกันไป จะเอาอะไรกันนักหนา

สิ่งที่เราหลงไปยึดมั่นถือมั่น มันก็ไม่ใช่สิ่งที่ให้ความสุขที่แท้จริง สิ่งที่จะเป็นความสุขที่แท้จริง มันไม่ใช่เรื่องแบบนี้ ความสุขที่แท้จริงคือความดับทุกข์ ด้วยความรู้ความเข้าใจความเป็นจริง แล้วปลดปลงลงวางได้ มันก็สบาย ซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะต้องพัฒนาจิตใจ พัฒนาชีวิตให้มีสติ มีสมาธิ มีปัญญา ถ้าปล่อยให้จิตใจของเรา ตกอยู่ใต้อำนาจของตัณหา อุปาทาน เราก็จะต้องทุกข์อย่างนี้เรื่อยไป…

พระธรรมเทศนาเรื่อง
ชีวิตนี้เพื่อสิ่งใด (pdf)
โดยหลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรํสี