ที่สุดของการดิ้นรน – พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี

“…บางคนอยากได้ยศ อยากได้ตำแหน่ง ชื่อเสียง
บางคนอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี่
ระหว่างที่อยากจะได้นี่ก็เป็นทุกข์แล้ว
แล้วก็ต้องดิ้นรนใฝ่หา
จิตใจกระสับกระส่ายอยากให้ได้มาตามต้องการ

ครั้นได้มาแล้วก็ดูเหมือนกับว่ามีความสุข
ก็สุขไปได้พักหนึ่ง เดี๋ยวก็ทุกข์อีกแล้ว
ด้วยเกรงว่าสิ่งนั้นจะเปลี่ยนแปลงไป

ยศที่ได้มาก็กลัวว่าจะเสื่อมไป
ชื่อเสียงที่มีก็กลัวจะหมดไป
ตำแหน่งหน้าที่การงานก็กลัวจะหลุดไป
หรือได้บุคคลอันเป็นที่รักมา
ก็กลัวเขาจะเปลี่ยนใจเป็นอื่น หรือใครจะมาช่วงชิงไป
ต้องคอยระแวดระวัง เป็นทุกข์อีกแล้ว

ฉะนั้น จึงว่าตัณหาพาใจให้ทุกข์
เพราะมีตัณหาก็มีอุปาทาน
คือเกิดความยึดถือว่าเป็นของเรา
ตอนแรกก็แค่อยากได้
พอได้แล้วก็ยึดถือว่าเป็นของเรา
ก็เกิดความหวงแหน
ต้องหาทางดิ้นรนให้สิ่งนั้นคงอยู่ต่อไป…”

เนื้อหาข้อความ ตัดทอนจากหนังสือ พระธรรมเทศนาเรื่อง
“ชีวิตนี้เพื่อสิ่งใด” โดยพระครูเกษมธรรมทัต (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรํสี)

อ่านฉบับเต็ม ได้ที่นี่
https://dhammaway.wordpress.com/2012/01/03/the-reason-of-living/
ดาวโหลด pdf ได้ที่นี่
http://www.kanlayanatam.com/Mybookneanam/cheevitnee.pdf

Advertisements