พวกเราวันนึงต้องไปช่วยเหลือเขานะ – หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช

“…พวกเราไม่เท่าไหร่หรอก
คนที่เขาไม่ได้ศึกษาธรรมะพวกนี้น่าสงสาร
เขาไม่โง่ แต่เขาไม่มีโอกาสได้สัมผัสธรรมะ
ถ้าเขามีโอกาสสัมผัสธรรมะ
เขาก็อาจจะทุกข์น้อยลง
อย่างพวกเด็กวัยรุ่น
พวกนี้เป็นเหยื่อของผู้ใหญ่
เป็นเหยื่อ หาเงิน หากับเด็กนะหาง่าย
เด็กมันใช้เงินเก่ง มันไม่เคยหาเงิน
งั้นก็ทำอะไรไปซึ่งมันดูแล้ว
ไม่มีสาระแก่นสารอะไรเลย
สนุกเฮฮาไปวันนึงๆ
พวกเราวันนึงเราต้องไปช่วยเขา
พวกเราภาวนาให้ดี
แล้วเราก็ช่วยกันประกาศธรรมะออกไป
เหมือนหลวงพ่อเป็นเทียนเล่มนึงนะ
เราต่อเทียนให้พวกเราทุกๆคนไป
วันนึงพวกเราไปต่อเทียนให้กับคนอื่นเขาอีก
หน้าที่ของชาวพุทธ
เรารักษาสืบทอดพระพุทธศาสนากันมา
เรารักษากันมาอย่างนี้แหละ
มาหลายรุ่นหลายสมัยแล้ว
ตั้งสองพันห้าร้อย สองพันหกร้อยปีมาแล้ว
รู้แล้วบอกต่อ ต้องรู้ก่อนนะแล้วบอกต่อ
ไม่รู้แล้วบอกต่อก็เยอะ บอกเขาผิดๆ
คำว่ารู้ รู้แค่ไหน
เคยมีคนไปตั้งคำถามหลวงปู่เทสก์
ว่ารู้แค่ไหนถึงจะบอกต่อได้
ต้องเป็นพระอริยะไหม
เป็นปุถุชนนี่บอกธรรมะคนอื่นได้ไหม
ท่านเปรียบเทียบให้ฟังนะ
บอกหมอ หมอบางคนนะ เป็นโรคนะ
ตัวเองเจ็บป่วย รักษาคนอื่นได้ไหม
หมอที่ป่วยเนี่ย ยังรักษาคนอื่นได้นะ
งั้นพวกเรา จิตใจพวกเรายังมีเชื้อโรค
ยังมีกิเลสตัณหาอยู่ แต่ถ้าเรารู้วิธีรู้หลัก
เราบอกเท่าที่เรารู้นะ อย่าบอกเกิน
อย่าบอกเกิน ถ้าบอกเกินแล้วจะเพี้ยน
ก็ไม่ต้องพยามคิดทฤษฎีอะไรใหม่ๆ
คิดขึ้นมาก็เพี้ยนนั้นแหละ
เป็นสัทธรรมปฏิรูปหมด
ธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนนั้น
มันสมบูรณ์อยู่แล้ว
เราไม่ต้องไปคิดธรรมะใหม่ๆขึ้นมา
ถ้าจะคิดขึ้นมา ก็คิดแค่วิธีถ่ายทอดธรรมะของเก่า
เนี่ยวิธีต้องใหม่ วิธีต้องสด
วิธีเผยแพร่ธรรมะเก่าๆไม่ได้ เก่าๆมันตาย
ธรรมะก็จะตายตามคนสอนไปด้วย…”
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช
ธรรมเทศนา ณ สวนสันติธรรม (ซีดีแผ่นที่ 41)
เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กรกฏาคม 2554(A)
http://media.dhamma.com/pramote/cd/041/mp3/540716A.mp3

สามารถศึกษาธรรมะเพิ่มเติมได้ที่
http://www.dhamma.com
และ http://dhammada.net

Advertisements