(การ์ดคำสอน) สิ่งต่างๆย่อมเปลี่ยนแปลง – พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช


(ดูภาพขนาดใหญ่ได้)

“…สิ่งทั้งหลายสัมพัทธ์ทั้งสิ้น ความปรุงแต่งทั้งหลายเป็นของสัมพัทธ์ทั้งสิ้น เกิดมาจากเหตุ แล้วอยู่ชั่วคราว แล้วก็เคลื่อนไหวไป
ทำไมมันต้องเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง เพราะเหตุของมันเปลี่ยน
เพราะเหตุของมันเปลี่ยนอย่างไฟไหม้นะ ไฟไหม้ถ้าเราไม่ดับ มันจะดับไหม เวลาไฟไหม้ ถ้าเราไม่ไปดับมัน มันจะดับไหม
ดับ เพราะเหตุของมันก็เปลี่ยน…”

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

มาจากคลิปเสียงที่หลวงพ่อเทศน์ไว้ ณ สวนสันติธรรม เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กรกฏาคม 2554
https://www.dhamma.com/allthaicds/