ขันธ์5 (อย่างง่าย) – หลวงพ่อพุทธทาส อินทปัญโญ

อันนี้เป็นอย่างย่อ ที่ตัดทอนมาให้นะคะ
จริงๆอยากให้มีโอกาสได้ลองอ่านฉบับเต็มกัน
จะช่วยเปิดมุมมองเรา เรื่องขันธ์5 ได้ดีมากๆเลยนะ
ถ้าสนใจอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่เลยค่ะ
https://dhammaway.wordpress.com/2011/12/28/five-aggregates-full-part/

แต่ถ้าอยากได้แบบละเอียดยิบจริงๆ
อธิบายกันทีเดียว เคลียแล้วเข้าใจ เลยนะคะ

ให้โหลดหนังสือ “พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย” เล่มนี้มาอ่านเลยคะ
ท่านพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ท่านอธิบายเอาไว้ดีมากเลย
ให้เปิดเข้าไปในหนังสือเลยคะ อยู่ตรงบทที่ 1 เลยทีเดียว

เข้าไปดาวโหลดได้ตามลิงค์นี้เลย
https://dhammaway.wordpress.com/2012/12/23/the-great-book/

(^____^)

ตัดทอนมาจากหนังสือคู่มือมนุษย์ ของท่านพุทธทาส อินทปัญโญ
เป็นส่วนที่มาจากการบรรยายอบรมให้กับผู้ที่จะเป็นผู้พิพากษา ของเนติบัณฑิตยสภา
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2499
“…ท่านแนะวิธีให้ดู ด้วยการจำแนกโลกออกเป็น ๒ ฝ่าย
คือที่เป็นฝ่ายวัตถุ เรียกว่า รูป อย่างหนึ่ง.
ฝ่ายที่ไม่ใช่วัตถุ ได้แก่ฝ่ายที่เป็นจิตใจ
เรียกว่า นามธรรม อีกอย่างหนึ่ง.

ถ้าเราฟังคนโบราณพูด หรืออ่านข้อความในหนังสือโบราณๆ
เราจะได้ยินคำว่า “รูปธรรม นามธรรม” นี้บ่อยๆ.
นั่นแหละ ขอให้เข้าใจว่า การใช้คำว่า รูปธรรม นามธรรม นั้น
ก็คือการที่ท่านแบ่งโลกออกเป็น ๒ ฝ่าย;
หรือแบ่งสิ่งทั้งหมดที่มีอยู่ในโลก ออกเป็น ๒ ประเภท
คือประเภทที่เป็นรูปธรรมได้แก่วัตถุ, หรือส่วนที่ไม่ใช่จิตใจ
ส่วนอีกพวกหนึ่งเป็นส่วนที่เป็นจิตใจ
หรือรู้สึกได้ทางใจ ท่านรวมเรียกว่า นามธรรม.
แต่เพื่อให้ละเอียดยิ่งไปกว่านั้นอีก
ท่านได้แบ่งส่วนที่เป็นนามธรรมหรือจิตใจนี้ออกเป็น ๔ ส่วน
เรียกว่า เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ.

คำว่า เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
ก็เป็นคำที่ใช้กันดื่นในวงพุทธบริษัท
เชื่อว่าคงได้ยินได้ฟังกันอยู่มากแล้ว.
เมื่อเอาส่วนที่เรียกว่า “รูป” อีกหนึ่ง
ซึ่งเป็นประเภทรูปธรรม มารวมเข้ากับ ๔ ส่วน
ที่เป็นนามธรรม หรือเป็นจิตใจ ก็ได้เป็น ๕ ส่วน;
ท่านเลยนิยมเรียกว่า “ส่วน ๕ ส่วน”.
ถ้าเรียกเป็นภาษาบาลีก็เรียกว่า เบญจขันธ์ หรือ ขันธ์ห้า
แปลว่า ส่วน ๕ ส่วนที่ประกอบกันขึ้นเป็นโลก
โดยเฉพาะก็คือเป็นสัตว์เป็นคนเรานี้เอง…”

อ่านฉบับเต็มได้ที่นี่ค่ะ https://dhammaway.wordpress.com/2011/12/28/five-aggregates-full-part/

ตัดทอนมาจากหนังสือคู่มือมนุษย์ ของหลวงพ่อพุทธทาส อินทปัญโญ
ซึ่งเป็นการบรรยายอบรมให้กับผู้ที่จะเป็นผู้พิพากษา ของเนติบัณฑิตยสภา
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2499

Advertisements