คลังภาพ

ศัตรูของเรา คนที่เราไม่ชอบ – ท่านพุทธทาส อินทปัญโญ

“…คนที่เป็นศัตรูของเรา เราไม่ชอบ
เพียงแต่เราได้ยินชื่อของเขา
ไม่ได้เผชิญหน้ากัน

เพียงแต่ได้ยินชื่อของเขา
มีใครออกชื่อของเขาให้เราได้ยิน
หรือเพียงแต่เราเห็นชื่อของเขาในหน้าหนังสือพิมพ์

เราก็มีความทุกข์
ในความหมายว่าเราเกลียดเราโกรธ
เป็นความทุกข์ที่ทรมานใจเรา
มันมีความหมายแห่งตัวตน เป็นเหตุให้เกิดทุกข์

ไม่ใช่ว่าตัวแท้ๆ มันจะเป็นทุกข์
ตัวแท้ๆ มีเพียงลักษณะแห่งความทุกข์
ไม่ได้เกี่ยวกับอะไร

ถ้ามีความหมายว่าเรา ว่าของเรา เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย
มันก็เป็นทุกข์แก่ตัวเรา แก่ผู้มีความรู้สึกว่าเรา ว่าของเรา
ศัตรูของเรา คนรักของเรา หรือสิ่งที่เราต้องการ…”

“…รูปขันธ์ล้วนๆ มันไม่เที่ยง
มันเปลี่ยนแปลงไป
มันก็เป็นเรื่องของรูปขันธ์

จะเอารูปขันธ์เป็นตัวกู
ตัวกูเป็นรูปขันธ์
ร่างกายนี้เป็นตัวกู ทำอะไรได้

มันก็มีความหมายลึกซึ้งขึ้นไปถึงอุปทาน
มันก็จะต้องมีความทุกข์
เพราะถือเอารูปขันธ์เป็นของเราหรือตัวเราก็ตามเถอะ
ตัวเราก็ได้ ของเราก็ได้ เป็นอุปทานพอๆกันแหละ

แล้วมันก็มีความทุกข์เพราะอุปทานนั้น…”

เนื้อหาข้อความจากหนังสือ

“อริยสัจสำหรับคนสมัยใหม่” (หน้า 58 กับ 60)

ของพระอาจารย์ พุทธทาส อินทปัญโญ

อริยสัจสำหรับคนสมัยใหม่

Advertisements