คลังภาพ

ศัตรูของเรา คนที่เราไม่ชอบ – ท่านพุทธทาส อินทปัญโญ

“…คนที่เป็นศัตรูของเราเราไม่ชอบ เพียงแต่เราได้ยินชื่อของเขาไม่ได้เผชิญหน้ากัน

เพียงแต่ได้ยินชื่อของเขา มีใครออกชื่อของเขาให้เราได้ยิน หรือเพียงแต่เราเห็นชื่อของเขาในหน้าหนังสือพิมพ์

เราก็มีความทุกข์ ในความหมายว่าเราเกลียดเราโกรธ เป็นความทุกข์ที่ทรมานใจเรา มันมีความหมายแห่งตัวตน เป็นเหตุให้เกิดทุกข์

ไม่ใช่ว่าตัวแท้ๆ มันจะเป็นทุกข์ ตัวแท้ๆ มีเพียงลักษณะแห่งความทุกข์ ไม่ได้เกี่ยวกับอะไร

ถ้ามีความหมายว่าเรา ว่าของเรา เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยมันก็เป็นทุกข์แก่ตัวเรา แก่ผู้มีความรู้สึกว่าเรา ว่าของเรา ศัตรูของเรา คนรักของเรา หรือสิ่งที่เราต้องการ…”

“…รูปขันธ์ล้วนๆ มันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงไปมันก็เป็นเรื่องของรูปขันธ์

จะเอารูปขันธ์เป็นตัวกู ตัวกูเป็นรูปขันธ์ ร่างกายนี้เป็นตัวกู ทำอะไรได้

มันก็มีความหมายลึกซึ้งขึ้นไปถึงอุปทาน มันก็จะต้องมีความทุกข์ เพราะถือเอารูปขันธ์เป็นของเราหรือตัวเราก็ตามเถอะ ตัวเราก็ได้ ของเราก็ได้ เป็นอุปทานพอๆกันแหละ

แล้วมันก็มีความทุกข์เพราะอุปทานนั้น…”

เนื้อหาข้อความจากหนังสือ

“อริยสัจสำหรับคนสมัยใหม่”
(หน้า 58 กับ 60)

พระอาจารย์พุทธทาส อินทปัญโญ

อริยสัจสำหรับคนสมัยใหม่