(การ์ตูน) เสื้อผ้ากองเต็มตู้ อย่างกะผ้าขี้ริ้ว

เสื้อผ้ามากมายที่กองอยู่เต็มตู้เสื้อผ้า
ร้อยวันพันปี ไม่เคยหยิบมาใส่
จะต่างจากผ้าขี้ริ้วตรงไหน

เพราะไม่ว่าจะมีหรือไม่มีมันอยู่
คุณก็ไม่ได้หยิบมาใส่อยู่ดี
แถมยังมีภาระมากกว่าที่ควรจะเป็น
เพราะคุณต้องมาคอยหวงแหนดูแลรักษา
มากกว่าผ้าขี้ริ้ว ?

แต่ประโยชน์ใช้สอยจริงๆ
กลับน้อยกว่าผ้าขี้ริ้วเสียอีก
เพราะเอาไปใช้เช็ดถูกทำความสะอาด
สิ่งของอย่างอื่นอะไรไม่ได้เลย
ได้แต่เก็บรักษาอยู่อย่างนั้น

ตกลงผ้าขี้ริ้วหรูหราที่กองอยู่เต็มตู้เสื้อผ้านั่น
เพียงพอหรือยัง หรือต้องหามาเพิ่มอีก ?
Advertisements