คลังภาพ

สาเหตุหนึ่ง ที่ธรรมของคุณยังไม่ก้าวหน้า


สาเหตุหนึ่ง ที่ธรรมของคุณยังไม่ก้าวหน้า

สาเหตุหนึ่งที่ธรรมของคุณยังไม่ก้าวหน้า
อาจเพราะคุณไม่สามารถละอัตตาตัวตน
หรืออัตตาตัวตนยังไม่ลดลงอย่างที่ควรจะเป็น

พุทธบริษัท ผู้ปฏิบัติธรรมนั้น
มีคุณอนันต์ แต่ก็มีโทษมหันต์
อัตตาตัวตนของคุณ จะทำร้ายใครต่อใครได้จำนวนมาก
เพียงเพราะความพลั้งเผลอหรือไม่ระมัดระวังมากพอ

นั่นอาจเป็นเหตุผลที่เหมาะสม และยุติธรรมต่อคนอื่นดีแล้ว
ว่าทำไมธรรมของคุณจึงยังไม่ควรก้าวหน้ามากไปกว่านี้

Advertisements