ระหว่างแก้วน้ำกับผ้า อันไหนจะหนักกว่ากัน – หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

(ถอดเทปช่วงต้นของคลิปนี้เลยคะ)

หลวงพ่อปราโมทย์หยิบผ้าขึ้นมาผืนนึง
แล้วเอื้อมมือไปหยิบแก้วน้ำมาไว้ในมือแก้วนึง
แล้วสอนว่า

.
.
.

“…ระหว่างแก้วน้ำกับผ้าเนี่ย อันไหนหนักกว่ากัน
แก้วน้ำใช่ไหม

ถ้าหลวงพ่อวางแก้วน้ำลงเนี่ย
ระหว่างแก้วน้ำกับผ้า อันไหนจะหนักกว่ากัน

แก้วน้ำมันหนักของมัน ไม่เกี่ยวกับเราใช่ไหม
ถ้าเราไปยึดผ้าไว้ เราก็หนักเพราะผ้า

ขันธ์นี้ก็เหมือนกันนะ ขันธ์นี้เป็นของหนัก
ขันธ์นี้เป็นภาระโดยตัวของมันเอง

เหมือนแก้วน้ำเนี่ย มันหนักโดยตัวของมันเองอยู่แล้ว
แต่ถ้าเราไม่ไปหยิบฉวยขึ้นมา มันก็ไม่หนัก

ใจของพระอรหันต์ ใจที่ภาวนามาเต็มเปี่ยมแล้วนะ
มันไม่ยึดถืออะไร เพราะว่ามันไม่หนักเพราะอะไรอีกแล้ว

หมดภาระที่จะต้องแบกหาม…”

.
.
.

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

ถอดเทปมาจาก คลิปวีดีโอ ที่หลวงพ่อเทศน์ไว้ที่
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2552
เรื่อง “ทางพ้นทุกข์ ก.ไก่ ถึง ฮ.นกฮูก”

http://www.youtube.com/watch?v=6m0LEKE0kPs

คลิปเสียเต็มๆ ที่นี่คะ
http://media.dhamma.com/pramote/other/mp3/521018.mp3
หรือเข้าไปหาดาวโหลดได้จากที่นี่
http://www.dhamma.com/category/thatothers/
(http://www.dhamma.com)

Advertisements