การที่เราต้องลงนรกอเวจี อาจไม่ใช่เรื่องเลวร้ายที่สุด

การที่เราต้องลงนรกอเวจี อาจไม่ใช่เรื่องเลวร้ายที่สุด
แต่สิ่งที่เลยวร้ายที่สุดอาจเป็น
เราถือกำเนิดมาเป็นมนุษย์
แต่เที่ยวทำร้ายใครต่อใครตั้งมากมาย

เพราะอยู่ในนรก อย่างมากเราก็ทุกข์ทรมานแสนสาหัสของเราเอง
แต่ถ้าเราเป็นมนุษย์ แล้วเลวพอจะทำร้ายใครต่อใครมาตั้งมากมายตลอดชีวิต
หรือเราพลาดท่า ทำให้คนอื่นต้องได้รับผลเดือดร้อนจากการกระทำของเรา
มันก็สมควรแล้วมิใช่หรือ ที่เราควรได้รับผลอันนั้น
ในเมื่อนั่นมันคือสิ่งที่เราเองต้องการ

เราปฏิเสธมาตลอดกับแนวคิดที่ว่า
ใครนึกอยากจะทำอะไรได้ก็ทำ ไม่ต้องแคร์อะไรทั้งนั้น
มนุษย์เกิดมาเพื่อแสวงหาประโยชน์ใส่ตัว

เพราะถ้าเราปฏิเสธ แนวคิดนั้น
และกฏธรรมชาติ กฏแห่งกรรมที่ถูกต้องนั้นมีอยู่
เราก็สมควรยอมรับมิใช่หรือ

หากกฏนั้นจะทำให้สรรพสิ่งดำรงอยู่บนหนทางที่ถูกต้องได้
หากนี่เป็นทางที่จะทำให้สิ่งดีๆดำรงอยู่ได้

เราก็ไม่ควรจะเป็นผู้ได้รับการยกเว้น

Advertisements