เพ่งใส่ความว่างแบบต่างๆ – หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

ต้องดูอันนี้คะ ! คลิปที่3

หลวงพ่ออธิบายเรื่องการเพ่งความว่างแบบต่างๆ
ที่พวกเราหลายคนอาจพลาดหลงไปทางนั้นกัน

พวกเราเก็บเป็นความรู้เอาไว้นะคะ (-/\-)

สามารถคลิกเข้าไปดูได้ที่นี่คะ
http://www.youtube.com/watch?v=Eo9arPqSlgA

เป็นคลิปที่หลวงพ่อเทศน์ไว้
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2554
โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับ ชมรมสารธรรมล้านนา
จัดการบรรยายธรรมพิเศษ “ปฏิบัติแบบดูจิต”

สามารถดาวโหลดคลิปเสียงเต็มๆมาฟ้งได้จากที่นี่คะ
http://www.jittasikka.com/pramote/etc/2554-03-06.mp3
http://media.dhamma.com/pramote/other/mp3/540306.mp3

หรือเข้าไปลองหาดาวโหลดได้จากที่นี่
http://www.dhamma.com/category/thatothers/
(http://www.dhamma.com)

Advertisements