คลังภาพ

ความสุขคือทุกข์ – พุทธทาส อินทปัญโญ

“…สัตว์ที่มีความรู้สึกว่ามีตัว, ยังต้องการอะไรอยู่นั้น
เขาจะได้เห็นแต่ความทุกข์เท่านั้นที่มีมาและสิ้นไป :
แต่เขาเข้าใจผิดหลงเอาความทุกข์ประเภทหนึ่ง
คือประเภทที่มีอะไรเคลือบย้อมไว้
อย่างที่ตรงกับความต้องการของกิเลสนั้นมาเป็นสุข,
และเลยยึดถือเอาหลักอันนี้ขึ้นยืนยัน
คือต้องให้มีสุขเป็นของคู่กับทุกข์ไว้เสมอ;

แม้เขาจะมองเห็นสุขบางอย่าง
ที่เขาเคยพอใจมากลายเป็นทุกข์ไป
เพราะเป็นของมายาอยู่บ่อยๆ,

เขาก็ยังหวังที่จะหาพบความสุข
ตามอุดมคติของตนในโลกหน้า
หรือโลกที่เรายังไม่รู้จัก
หรือด้วยสภาพที่เขายอมรับในเวลานี้
ว่าเขายังไม่มองเห็น หรือแม้แต่อาจนึกฝันไปได้เลย…”

จากหนังสือ “นิพพาน จุดหมายปลายทางของชีวิต” (ที่หน้า ๖๒)
ของท่าน พุทธทาส อินทปัญโญ
(เป็นหนังสือที่ทำมาจาก ธรรมบรรยาย เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๖)

Advertisements