มองเห็นทุกข์ อันเกิดจากการดิ้นรนไปมานี้ไหม

มองเห็นทุกข์
อันเกิดจากการดิ้นรนไปมานี้ไหม
Advertisements