โลกธาตุ สัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา – หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

“…รวมความแล้วทั้งโลกธาตุ อย่าว่าแต่กายกับใจนี้เลย จักรวาลทั้งจักรวาลก็ไม่ได้มีอยู่จริง มีแต่ความน่าจะมีอยู่เท่านั้น อาศัยจิตเข้าไปรู้ อาศัยสัญญาเข้าไปหมาย ก็เกิดความมี ความเป็นขึ้นมา มีโลกภายใน แล้วมันก็มีโลกภายนอกขึ้นมา

ความจริงความเป็นสัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา เกิดจากการกีดกันเอาโลกธาตุบางส่วนมาเป็นตัวเราก่อน พอเราสร้างตัวเราขึ้นมา มันก็มีสิ่งซึ่งเกินตัวเราออกไป มีคนอื่นขึ้นมา มีโลกธาตุภายนอกที่แวดล้อมอยู่ ถ้าเข้าใจความเป็นจริง จิตก็สลัดคืนสิ่งที่เรียกว่าตัวเราคืนใหโลกธาตุไป ก็เป็นอันเดียวกันทั้งหมด สภาวธรรมทั้งหลายจะเป็นอันเดียวกันทั้งหมด ไม่มีแบ่งแยก ไม่แยกออกมาว่านี่เป็นธรรมภายใน เป็นธรรมภายนอก ไม่แยกเป็นธรรมที่หยาบ ที่ละเอียด ทีสุข ที่ทุกข์ ที่ดี ที่ชั่ว ที่เป็นเรา ที่เป็นเขา อะไรอย่างนี้ สิ่งที่เป็นคู่ๆไม่มีนะ พอสลัดคืนแล้ว ไม่มีสิ่งที่เป็นคู่ๆ แต่เป็นหนึ่ง จิตก็เป็นหนึ่ง ธรรมก็เป็นหนึ่งอยู่อย่างนั้นแหละ ถ้าเข้าถึงหนึ่ง ถึงจะเข้าถึงความจริงของศาสนาพุทธ…”

จากหนังสือ “เรียนธรรมคู่ เพื่อรู้ธรรมหนึ่ง”
(หน้า 41-42)

พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชโช

เรียนธรรมคู่ เพื่อรู้ธรรมหนึ่ง


เว็บไซต์ พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชโช http://www.dhamma.com

ดาวโหลดไฟล์หนังสือ pdf
เรียนธรรมคู่ เพื่อรู้ธรรมหนึ่ง | เรียนธรรมคู่ เพื่อรู้ธรรมหนึ่ง