เมื่อเท้ากระทบพื้น – หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช


“…อันที่จริงสิ่งที่เรียกว่าการดูจิตนั้น
แม้จะเริ่มจากการรู้นามธรรมก็จริง
แต่เมื่อลงมือทำไปสักระยะหนึ่ง
ก็จะสามารถเจริญสติปัฏฐานได้ทั้ง ๔ อย่าง

โดยจิตจะมีสติสัมปชัญญะต่อเนื่องอยู่ในชีวิตประจำวันนี่เอง
เพียงก้าวเดินก้าวเดียว
ก็เกิดการเจริญสติปัฏฐานได้ตั้งหลายอย่างแล้ว

คือ เมื่อเท้ากระทบพื้น ก็จะรู้รูป
ได้แก่ ธาตุดินคือความแข็งภายในกาย (รูปภายใน)
และธาตุดินคือความแข็งของพื้นที่เท้าเหยียบลงไป (รูปภายนอก)
อันนี้ก็คือการเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้ว
และรู้ถึงความเย็น ความร้อน คือธาตุไฟของพื้นที่เท้าเหยียบลงไป เป็นต้น

ขณะที่เหยียบพื้นนั้น ถ้าสติรู้เข้าไปที่ความรู้สึกอันเกิดจากการที่เท้ากระทบพื้น
เช่น ความเจ็บเท้า ความสบายเท้า ก็คือการเจริญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้ว

ขณะที่เหยียบพื้นนั้น ถ้าพื้นขรุขระ เจ็บเท้า ก็สังเกตเห็นความขัดใจ ไม่ชอบใจ
หรือถ้าเหยียบไปบนพรมนุ่มๆ สบายๆ เท้า ก็สังเกตเห็นความพอใจ
อันนี้ก็เป็นการเจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้ว

ขณะที่เหยียบนั้น ถ้ารู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ ก็จะเห็นกายเป็นส่วนหนึ่ง
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็นแต่ละส่วนๆ
หรือรู้ถึงความทะยานอยากของจิตที่ส่งหลงเข้าไปที่เท้า
หรือรู้อาการส่งส่ายของจิต ตามแรงผลักของตัญหาคือความอยาก
แล้วหนีไปเที่ยวทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
หรือรู้ถึงความเป็นตัวกูของกูที่เกิดขึ้นในจิต
หรือรู้ถึงนิวรณ์ที่กำลังปรากฏขึ้น
แต่ยังไม่พัฒนาไปเป็นกิเลสเข้ามาครอบงำจิต
หรือรู้ชัดถึงความมีสติ มีสัมปชัญญะ มีความเพียร มีปิติ มีความสงบระงับ ฯลฯ
สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานทั้งสิ้น…”

เอามาจาก หนังสือวิถีแห่งความรู้แจ้ง 1-2
(ฉบับสมบูรณ์ ที่หน้า 95-97)

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโชเว็บไซต์ พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชโช http://www.dhamma.com

แหล่งดาวโหลดไฟล์เสียงอ่านหนังสือ (มีสองเล่ม เล่ม1 กับเล่ม2)
http://www.fungdham.com/book/pramote.html
http://www.fungdham.com/book/pramote-vite-kritversion.html

แหล่งดาวโหลดไฟล์ PDF หนังสือเต็มๆ (มีสองเล่ม เล่ม1 กับเล่ม2)
– (ฉบับรวมเล่ม) http://www.jittasikka.com/pramote/book/vidhi.pdf
http://www.dhamma.com/vidhi/

Advertisements