อย่ามัวแต่หวังอริยมรรค

“อย่าวางของหนักไว้บนฐานที่ไม่แข็งแรง”

จะคาดหวังอริยมรรคระดับไกลๆ
ทำให้แน่ใจก่อนว่าฐานเรามั่นคงพอ

Advertisements