จุดสำคัญของการภาวนา – หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

“…จุดสำคัญไม่ใช่ภาวนาแล้วมีความรู้สึกอย่างไร
จุดสำคัญมันอยู่ที่ว่าภาวนาแล้วนะ
จิตมีปฏิกริยาอย่างไรต่อความรู้สึก…”
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
แสดงธรรมที่ สำนักสงฆ์สวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา ศรีราชา ชลบุรี
เมื่อ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔
เว็บไซต์ พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชโช http://www.dhamma.com

แหล่งดาวโหลดไฟล์เสียง พระธรรมเทศนา ณ สวนสันติธรรม (แผ่นที่ 40)
http://www.dhamma.com/tag/cd40/
หรือ http://www.jittasikka.com/pramote/suansantidham/cd40.zip

Advertisements