ขันธ์นั่นแหละเป็นตัวทุกข์ – หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช

“…สำหรับผู้รู้แจ้งอริยสัจจ์แล้วจะพบว่า
ขันธ์นั่นแหละเป็นตัวทุกข์โดยตัวของมันเอง
จะมีความอยากหรือไม่ ขันธ์ก็เป็นทุกข์ตลอดเวลาอยู่แล้ว
แต่เพราะอวิชชาหรือความไม่รู้แจ้งว่าขันธ์เป็นทุกข์
กลับไปคิดว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้าง
จึงเกิดสมุทัยคือความอยากจะให้กายใจเป็นสุขถาวร
หรืออยากให้กายใจพ้นทุกข์ถาวร
แล้วเกิดความดิ้นรนทางใจ
ก่อเป็นความทุกข์มาเผารนจิตใจอยู่แทบตลอดเวลา
แม้เมื่อร่างกายนี้แตกสลายลง
ความไม่รู้ก็จะกระตุ้นให้จิตปรุงขันธ์ใหม่ขึ้นมา
เป็นภาระให้ต้องแบกรับทุกข์ต่อไปอีก
ดังนั้นความไม่รู้อริยสัจจ์หรืออวิชชา
หรือความไม่รู้ความจริงของรูปนามนี้แหละ
จึงเป็นรากเหง้าของความทุกข์อย่างแท้จริง
เพราะทำให้เกิดการหยิบฉวยรูปนามอันเป็นก้อนทุกข์ขึ้นมาถือไว้
แล้วเกิดการดิ้นรนทางจิตใจตั้งมากมาย
เพื่อจะขจัดความทุกข์ออกจากรูปนาม และหาความสุขมาให้รูปนาม
ตลอดจนก่อให้เกิดขันธ์ใหม่สืบต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
จึงก่อเกิดเป็นความทุกข์ซ้ำซ้อนที่ไม่รู้จักจบจักสิ้นได้เลย…”

เอามาจาก หนังสือวิถีแห่งความรู้แจ้ง 1-2
(ฉบับสมบูรณ์ ที่หน้า 125)

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช

เว็บไซต์ พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชโช http://www.dhamma.com

แหล่งดาวโหลดไฟล์เสียงอ่านหนังสือ (มีสองเล่ม เล่ม1 กับเล่ม2)
http://www.fungdham.com/book/pramote.html
http://www.fungdham.com/book/pramote-vite-kritversion.html

แหล่งดาวโหลดไฟล์ PDF หนังสือเต็มๆ
http://www.jittasikka.com/pramote/book/vidhi.pdf
http://www.dhamma.com/vidhi/

Advertisements