คำว่า “ปัจจุบัน” ไม่ได้หมายถึงวันนี้ ชั่วโมงนี้… โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช

“คำว่า “ปัจจุบัน” นั้น
ไม่ได้หมายถึงวันนี้ ชั่วโมงนี้
นาทีนี้ หรือแม้กระทั่งวินาทีนี้
แต่หมายถึง การระลึกรู้สภาวธรรม
ที่กำลังปรากฏต่อหน้าต่อตาเราในขณะจิตนี้
ซึ่งเป็นเวลาที่สั้นที่สุด
จนทำอะไรมากเกินกว่ารู้ไม่ได้”

เอามาจาก หนังสือวิถีแห่งความรู้แจ้ง 1-2
(ฉบับสมบูรณ์ ที่หน้า 164)

โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช

เว็บไซต์ พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชโช http://www.dhamma.com

แหล่งดาวโหลดไฟล์เสียงอ่านหนังสือ (มีสองเล่ม เล่ม1 กับเล่ม2)
http://www.fungdham.com/book/pramote.html
http://www.fungdham.com/book/pramote-vite-kritversion.html

แหล่งดาวโหลดไฟล์ PDF หนังสือเต็มๆ (มีสองเล่ม เล่ม1 กับเล่ม2)
– (ฉบับรวมเล่ม) http://www.jittasikka.com/pramote/book/vidhi.pdf
http://www.fungdham.com/book/pramote.html
http://www.dhamma.com/vidhi/

Advertisements