สมาธิ และ วิปัสสนา อย่างละเอียด หาอ่านยากมาก (>”<)

อันนี้หลวงพ่ออธิบายละเอียดและชัดเจนมากเลยคะ
ถึงแม้ตอนนี้เราจะอ่านแล้วยังปฏิบัติได้ไม่ลึกซึ้งมากขนาดนั้น
แต่วันใดวันนึง ต้องถึงเวลาที่่บทความนี้มีประโยชน์กับเราแน่ๆ

คลิกเข้าไปอ่านได้ที่นี่คะ
สมาธิ และ วิปัสสนา ในแบบต่างๆ (อย่างละเอียด)
หรือ ธรรมะจากพระผู้รู้ – ฉบับที่ ๑๑๕ – ธรรมะใกล้ตัว dharma at hand

Advertisements