รู้จักดังตฤณ

“ศรันย์ ไมตรีเวช” หรือนามปากกา “ดังตฤณ”

รู้จักดังตฤณ

ตฤณ อ่านว่า “ตริน” แปลว่า “หญ้า”
ดังตฤณ = เหมือนหญ้า หรือ เสมอกันกับหญ้าสักต้นหนึ่ง

ใช้ชื่อนี้ครั้งแรกเมื่อเขียนบทความลงนิตยสารธรรมะ ตั้งแต่ช่วง พ.ศ. ๒๕๓๔ แล้วเลยนำมาใช้ในเน็ตด้วย จากวันแรกจนทุกวันนี้ก็ไม่รู้สึกว่าชื่อนี้คือตัวเรา เป็นแค่นามหนึ่งที่ใช้สมมุติเพื่อแลกเปลี่ยนธรรมะธรรมดา

หนังสือธรรมะเล่มแรกที่ทำให้ซาบซึ้งพุทธศาสนาเป็นของท่านอาจารย์ธรรมรักษา เคยบวชกับ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เมื่ออายุครบ ๒๐ ปี ปัจจุบันทำงานเป็นนักเขียน ทั้งแนวเรื่องแต่งและแนววิชาการ จุดมุ่งหมายสูงสุดในชีวิตคือทำให้คนยุคเดียวกัน ‘รู้จักพระพุทธเจ้า’

ได้รับแรงบันดาลใจในการเป็นนักเขียนจากครูบาอาจารย์มากมายนับไม่ถ้วน ทั้งฝ่ายโลกฝ่ายธรรม ผู้ที่ทำให้นึกถึงเสมอๆ ได้แก่กฤษณา อโศกสิน ให้แรงบันดาลใจในการเขียนแบบชัดแจ้งสมจริง ฟริตจอฟ คาปรา ให้แรงบันดาลใจในการเขียนสื่อสารกับคนรุ่นใหม่ ผ่านความน่าทึ่งทางวิทยาศาสตร์ ท่านอาจารย์แสง จันทร์งาม (ธรรมโฆษ) ให้แรงบันดาลใจในการเขียนธรรมะแบบเคลือบหวาน

งานเขียนทั้งหมดของผมอ่านได้ที่ http://dungtrin.com
เรียงตามลำดับจากง่ายไปหายากได้แก่

๑) กรรมพยากรณ์ – นวนิยายสำหรับคนรุ่นใหม่ทุกวัย ที่ยังไม่รู้จัก ไม่เข้าใจ ไม่ศรัทธาศาสนา ปูพื้นความเข้าใจเรื่องกรรมและความทุกข์ อันเกิดจากการเวียนว่ายตายเกิดแบบไม่รู้อีโหน่อีเหน่ ผ่านรูปแบบนำเสนอของเรื่องราวสนุกสนานของตัวละครร่วมสมัย มีอยู่หลายภาค แต่ละภาคเป็นเอกเทศจากกัน และไม่เรียงลำดับ

๒) ทางนฤพาน – นวนิยายกับคนที่เคยอ่านกรรมพยากรณ์ หรือมีพื้นฐานทางศาสนาอยู่บ้าง แสดงเส้นทางสู่ความพ้นทุกข์ที่หลากหลายของตัวละคร ซึ่งก็เป็นที่หวังว่าจะมีตัวใดตัวหนึ่งตรงกับความเป็นผู้อ่าน ทำให้เกิดความรู้สึกและมุมมองร่วมไปกับตัวละคร ราวกับเข้าไปอยู่ในเรื่องด้วยตนเอง

๓) เสียดาย… คนตายไม่ได้อ่าน – พุทธพจน์อันเป็นคำตอบสำคัญที่พวกเราทุกคนควรทราบให้ได้ก่อนตาย แทนการตั้งโจทย์ที่ผิดพลาดเช่นคนเราเกิดมาทำไม ก็เปลี่ยนเป็นโจทย์ที่ชัดเจนคือเราเกิดมาเป็นอย่างนี้ได้อย่างไร? ทำไมถึงแตกต่างกันนัก? ถ้าตายด้วยการกระทำอย่างนี้จะไปไหน? แล้วสิ่งที่สมควรทำอย่างที่สุดในขณะมีชีวิตคืออะไร? หนังสือเล่มนี้จะชี้ให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าตอบคำถามสำคัญ ไว้ครอบคลุมถ้วนทั่วหมดแล้ว เพียงแต่คนมักตายกันก่อนจะได้อ่าน

๔) เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว – รวมคำถามคำตอบจากนิตยสารบางกอก คนเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม เขาต้องทำกันอย่างไร? ควรสงสัยเรื่องใดก่อน? ผ่อนส่งที่อยู่ใหม่กันท่าไหน?

๕) วิปัสสนานุบาล – ธรรมปฏิบัติขั้นต้นสำหรับมือใหม่ ที่สนใจและอยากออกจากจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติธรรม ภายในเวลาอันลัดสั้น ไม่มีพิธีรีตองซับซ้อน ชนิดออกตัวก้าวแรกขณะยังไม่ถอนสายตาจากหน้าหนังสือได้แล้ว

๖) ๗ เดือนบรรลุธรรม – ประสบการณ์ธรรมะกึ่งนิยาย สำหรับทุกระดับที่ต้องการรายละเอียดและแรงบันดาลใจ บนทางการภาวนาที่เหมือนเต็มไปด้วยอุปสรรคขวากหนาม ๗ เดือนบรรลุธรรมจะช่วยให้เห็นภาพใหญ่โดยรวมชัดขึ้น คือแสดงตัวอย่างสาธิตหรือ “Demo” การใช้ชีวิตแบบนักภาวนา รวมทั้งแสดงให้เห็นว่าอุปสรรคระหว่างทางเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งๆ ที่เมื่อผ่านแล้วก็จะพบกับความคุ้มค่าเหนือจินตนาการใดๆ

๗) มหาสติปัฏฐานสูตร – ธรรมะล้วนสำหรับผู้ที่ต้องการหนังสืออ้างอิง ทั้งในเชิงทฤษฎีควบคู่ไปกับการปฏิบัติ ผู้ที่มีความชำนาญปริยัติน่าจะได้ประโยชน์ในแง่เทียบเคียงของจริง และเชื่อว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าที่แท้ไม่ยากเกินสมัยปัจจุบันเลย

ชีวิตถึงวันนี้ทำให้ผมมีจุดยืนจุดหนึ่ง คือไม่คิดจะแข่งกับพวกใด และไม่คิดจะเข้าไปเป็นพวกใคร เพราะไม่เคยสงบใจกับการเป็นพวกไหนๆ แต่อยากหาพวกให้พระพุทธเจ้า เพราะพิจารณาแล้วว่าพวกที่เคยอยู่ใต้ร่มโพธิ์ร่มไทรนี้เป็นสุขสงบจริง

เครดิต:
http://www.dungtrin.com