รู้จักดังตฤณ

“ศรันย์ ไมตรีเวช” หรือนามปากกา “ดังตฤณ”

รู้จักดังตฤณ

ตฤณ อ่านว่า “ตริน” แปลว่า “หญ้า”
ดังตฤณ = เหมือนหญ้า หรือ เสมอกันกับหญ้าสักต้นหนึ่ง

ใช้ชื่อนี้ครั้งแรกเมื่อเขียนบทความลงนิตยสารธรรมะ
ตั้งแต่ช่วง พ.ศ. ๒๕๓๔ แล้วเลยนำมาใช้ในเน็ตด้วย
จากวันแรกจนทุกวันนี้ก็ไม่รู้สึกว่าชื่อนี้คือตัวเรา
เป็นแค่นามหนึ่งที่ใช้สมมุติเพื่อแลกเปลี่ยนธรรมะธรรมดา

หนังสือธรรมะเล่มแรกที่ทำให้ซาบซึ้งพุทธศาสนาเป็นของท่านอาจารย์ธรรมรักษา
เคยบวชกับ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เมื่ออายุครบ ๒๐ ปี
ปัจจุบันทำงานเป็นนักเขียน ทั้งแนวเรื่องแต่งและแนววิชาการ
จุดมุ่งหมายสูงสุดในชีวิตคือทำให้คนยุคเดียวกัน ‘รู้จักพระพุทธเจ้า’

ได้รับแรงบันดาลใจในการเป็นนักเขียนจากครูบาอาจารย์มากมายนับไม่ถ้วน ทั้งฝ่ายโลกฝ่ายธรรม ผู้ที่ทำให้นึกถึงเสมอๆ ได้แก่กฤษณา อโศกสิน ให้แรงบันดาลใจในการเขียนแบบชัดแจ้งสมจริง ฟริตจอฟ คาปรา ให้แรงบันดาลใจในการเขียนสื่อสารกับคนรุ่นใหม่ ผ่านความน่าทึ่งทางวิทยาศาสตร์ ท่านอาจารย์แสง จันทร์งาม (ธรรมโฆษ) ให้แรงบันดาลใจในการเขียนธรรมะแบบเคลือบหวาน

งานเขียนทั้งหมดของผมอ่านได้ที่ http://dungtrin.com
เรียงตามลำดับจากง่ายไปหายากได้แก่

๑) กรรมพยากรณ์ – นวนิยายสำหรับคนรุ่นใหม่ทุกวัย
ที่ยังไม่รู้จัก ไม่เข้าใจ ไม่ศรัทธาศาสนา
ปูพื้นความเข้าใจเรื่องกรรมและความทุกข์
อันเกิดจากการเวียนว่ายตายเกิดแบบไม่รู้อีโหน่อีเหน่
ผ่านรูปแบบนำเสนอของเรื่องราวสนุกสนานของตัวละครร่วมสมัย
มีอยู่หลายภาค แต่ละภาคเป็นเอกเทศจากกัน และไม่เรียงลำดับ

๒) ทางนฤพาน – นวนิยายกับคนที่เคยอ่านกรรมพยากรณ์
หรือมีพื้นฐานทางศาสนาอยู่บ้าง
แสดงเส้นทางสู่ความพ้นทุกข์ที่หลากหลายของตัวละคร
ซึ่งก็เป็นที่หวังว่าจะมีตัวใดตัวหนึ่งตรงกับความเป็นผู้อ่าน
ทำให้เกิดความรู้สึกและมุมมองร่วมไปกับตัวละคร
ราวกับเข้าไปอยู่ในเรื่องด้วยตนเอง

๓) เสียดาย… คนตายไม่ได้อ่าน – พุทธพจน์อันเป็นคำตอบสำคัญ
ที่พวกเราทุกคนควรทราบให้ได้ก่อนตาย
แทนการตั้งโจทย์ที่ผิดพลาดเช่นคนเราเกิดมาทำไม
ก็เปลี่ยนเป็นโจทย์ที่ชัดเจนคือเราเกิดมาเป็นอย่างนี้ได้อย่างไร?
ทำไมถึงแตกต่างกันนัก? ถ้าตายด้วยการกระทำอย่างนี้จะไปไหน?
แล้วสิ่งที่สมควรทำอย่างที่สุดในขณะมีชีวิตคืออะไร?
หนังสือเล่มนี้จะชี้ให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าตอบคำถามสำคัญ
ไว้ครอบคลุมถ้วนทั่วหมดแล้ว เพียงแต่คนมักตายกันก่อนจะได้อ่าน

๔) เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว – รวมคำถามคำตอบจากนิตยสารบางกอก
คนเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม
เขาต้องทำกันอย่างไร?
ควรสงสัยเรื่องใดก่อน?
ผ่อนส่งที่อยู่ใหม่กันท่าไหน?

๕) วิปัสสนานุบาล – ธรรมปฏิบัติขั้นต้นสำหรับมือใหม่
ที่สนใจและอยากออกจากจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติธรรม
ภายในเวลาอันลัดสั้น ไม่มีพิธีรีตองซับซ้อน
ชนิดออกตัวก้าวแรกขณะยังไม่ถอนสายตาจากหน้าหนังสือได้แล้ว

๖) ๗ เดือนบรรลุธรรม – ประสบการณ์ธรรมะกึ่งนิยาย
สำหรับทุกระดับที่ต้องการรายละเอียดและแรงบันดาลใจ
บนทางการภาวนาที่เหมือนเต็มไปด้วยอุปสรรคขวากหนาม
๗ เดือนบรรลุธรรมจะช่วยให้เห็นภาพใหญ่โดยรวมชัดขึ้น
คือแสดงตัวอย่างสาธิตหรือ “Demo” การใช้ชีวิตแบบนักภาวนา
รวมทั้งแสดงให้เห็นว่าอุปสรรคระหว่างทางเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งๆ
ที่เมื่อผ่านแล้วก็จะพบกับความคุ้มค่าเหนือจินตนาการใดๆ

๗) มหาสติปัฏฐานสูตร – ธรรมะล้วนสำหรับผู้ที่ต้องการหนังสืออ้างอิง
ทั้งในเชิงทฤษฎีควบคู่ไปกับการปฏิบัติ
ผู้ที่มีความชำนาญปริยัติน่าจะได้ประโยชน์ในแง่เทียบเคียงของจริง
และเชื่อว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าที่แท้ไม่ยากเกินสมัยปัจจุบันเลย

ชีวิตถึงวันนี้ทำให้ผมมีจุดยืนจุดหนึ่ง
คือไม่คิดจะแข่งกับพวกใด
และไม่คิดจะเข้าไปเป็นพวกใคร
เพราะไม่เคยสงบใจกับการเป็นพวกไหนๆ
แต่อยากหาพวกให้พระพุทธเจ้า
เพราะพิจารณาแล้วว่าพวกที่เคยอยู่ใต้ร่มโพธิ์ร่มไทรนี้เป็นสุขสงบจริง

เครดิต:
http://www.dungtrin.com

Advertisements