ปฎิจจสมุปบาท อธิบายโดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช


ใครที่ปฏิบัติมาอยู่ในระดับเบื้องต้นอยู่
ยังไม่แนะนำให้เข้าไปอ่านนะคะ ยิ่งอ่านจะยิ่งฟุ้งซ่านเปล่าๆ
แต่แนะนำให้ bookmark เก็บเอาไว้
หรือปริ้นใส่กระดาษเก็บไว้ก่อนก็ได้
ไว้รอให้ถึงเวลาที่เหมาะสม และเราพร้อมจะรับ
ค่อยเอาออกมาอ่าน

ตอนนี้ข้าพเจ้าขอปริ้นใส่กระดาษเก็บใส่ซองพลาสติกอย่างดีเอาไว้ก่อน
ซักวันนึงเราจะต้องเข้าใจได้ทั้งหมดแน่นอน

(-/\-) กราบขอบพระคุณหลวงพ่อมากคะ

คลิกเข้าไปอ่านได้ที่นี่คะ
ปฎิจจสมุปบาท โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
หรือ ปฎิจจสมุปบาท – Dhammada.net

Advertisements