หนทางยังมีอยู่ ผู้เดินทางยังไม่ขาดสาย…

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
“…หนทางยังมีอยู่ ผู้เดินทางยังไม่ขาดสาย

ลงมือเสียแต่วันนี้ ก่อนที่กระแสลมแห่งกาลเวลา

จะพัดพารอยพระบาทของท่านหายไป เพราะถ้าถึงวันนั้นนะ

เราจะระหกระเหินอีกแสนนาน…”

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
อ้างอิงข้อความจาก dhammada.net
อ้างอิงรูปภาพจาก http://www.dhamma.com
Advertisements